Mekong Plus
Mekong Plus

In een notendopMékon Plus is werkzaam in Cambodja en in Vietnam.
De hoofddoelstelling is de gemeenschapsontwikkeling:
• voorrang aan de allerarmsten
• deelname van iedereen
• geïntegreerde, duurzame en goedkope actie

Website
http://www.mekongplus.org/