Imani
Imani Belgium

  • Hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg in de derde wereld.
  • Aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand te verlenen in hun streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit.
  • Alle handelingen te stellen die met voormelde doelen, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Imani tracht haar doel te bereiken door de inzet van fondsen die verzameld worden door giften en sponsoring en door inkomsten uit evenementen en acties.

Website
http://www.imanibelgium.org/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *