Nieuwsbrief

Waarom deze nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief is bedoeld als een aanvulling bij mijn boeken.

Via concrete voorbeelden wil ik mijn lezers inspireren en helpen de concepten uit mijn boeken toe te passen op hun eigen situatie. Aan de hand van recente ervaringen van lezers of van mezelf wil ik telkens dieper ingaan op één of meer thema’s die in mijn boeken aan bod komen. Niet iedereen die mijn boeken leest, zal in 10 jaar binnen zijn of steenrijk worden. Dat staat vast. Maar het staat evenzeer vast dat iedereen die de tips toepast, er financieel beter van wordt.

Ik geloof sterk in de inspirerende en motiverende kracht die uitgaat van ‘communities’. Daarom nodig ik jullie uit om verhalen over succesvolle toepassingen van concepten uit het boek met mezelf en de andere lezers te delen. Dat kan via e-mail of Facebook.

In iedere volgende nieuwsbrief komt minstens één ingezonden verhaal aan bod. 12 inspirerende cases per jaar, 10 jaar lang, dat levert minsten 120 inspirerende tips op.