Vermogensplanner

Status meldingen

  • Geen meldingen

Open de planner op frankvanrycke.lu

Bedoeling

In de vermogensplanner voer je al je inkomsten en uitgaven, je vermogen en je schulden in en geef je aan in welke mate ze in de toekomst zullen stijgen of dalen. De berekening resulteert in een rapport dat je vermogensevolutie in kaart brengt en het antwoord geeft of je op de vooropgestelde ‘Binnen!’ datum over voldoende middelen zult beschikken om je huidige uitgavenpatroon te handhaven.

Voorbereiding

Een correcte invoer (en nadien weergave) van de cijfers vergt voorbereiding en opzoekwerk. Je moet immers rekeninguittreksels, bankafschriften, facturen e.d. verzamelen voordat je de planner effectief kunt invullen. Het is ook aan te bevelen een tweetal weken van tevoren al je grote en kleine uitgaven apart te noteren. Ga er maar van uit dat je best een weekend uittrekt om de vermogensplanner helemaal in te vullen. Als je nadien, net als Frank van Rycke, jaarlijks een kleine update maakt, worden je gegevens wel snel geactualiseerd en meet je snel de haalbaarheid van je projecten en het resultaat van je inspanningen over het afgelopen jaar.

Disclaimer

Het belangrijkste doel van de vermogensplanner is gebruikers bewust te maken van de grootte van bedragen en het belang van samengestelde intresten op lange termijn. De vermogensplanner helpt de lezer van het boek te visualiseren hoe ver hij nu al staat.